Home


Beste toneelliefhebber ,

Wij zijn met VAKANTIE ! ! !
Maar . . . we zullen hard moeten werken .
Door allerlei omstandigheden en andere factoren zijn we gedwongen , op zoek te gaan naar een andere locatie.
We brengen jullie tijdig op de hoogte via pers , affiches en deze website .
Tot in november !

De Franciscusgezellen